Thứ sáu, 25/09/2020, 13:48 [GMT+7]

Quyết tâm “cán đích” thu ngân sách địa phương

Thứ tư, 12/08/2020 - 15:44'
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của các cơ quan, ngành chức năng, đến nay công tác thu ngân sách Nhà nước của huyện Than uyên đạt 46,6% so với kế hoạch tỉnh giao. Với nhiều giải pháp linh hoạt, tin rằng, huyện sẽ sớm “cán đích” kế hoạch giao thu ngân sách địa phương năm 2020.

Những tháng đầu năm, nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh nói riêng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến tình trạng thu ngân sách địa phương không đạt so với kế hoạch giao. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, nền kinh tế của huyện Than Uyên vẫn duy trì ổn định; công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vẫn đạt kế hoạch tỉnh giao.
Có được kết quả này, từ tháng 1/2020, huyện đã tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch bàn các giải pháp thu chi ngân sách; đồng thời các đơn vị, xã, thị trấn được giao thu ký cam kết với đồng chí Chủ tịch UBND huyện đến cuối năm hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Huyện chỉ đạo ngành Thuế và cơ quan khối Tài chính, địa phương tập trung quyết liệt, tăng cường nhiều giải pháp thực hiện thu ngân sách năm 2020. Để tăng thêm năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thêm nguồn thu, huyện quan tâm tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh. Rà soát, khai thác các nguồn thu ổn định trên địa bàn và chống thất thu ngân sách.
Anh Phan Văn Ngọc, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Than Uyên cho biết: “Phòng tích cực nghiên cứu, bàn giải pháp, trong đó tham mưu cho UBND huyện ban hành 3 công văn về giải pháp thu ngân sách năm 2020. Trong các giải pháp đưa ra, giải pháp hiệu quả nhất là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuyển nhượng, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với số thu 6,5/18,350 tỷ đồng. Đồng thời, điều hành ngân sách hợp lý, linh hoạt. Đơn vị cũng rút ngắn quy trình thủ tục thực hiện đăng ký kinh doanh tạo điều kiện tốt nhất để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững tạo thêm nguồn thu”.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên kiểm tra việc đóng thuế hộ kinh doanh tại chợ Than Uyên.

Ngoài việc thông tin, tuyên truyền các luật thuế mới, nhất là các chính sách, Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên đưa ra nhiều biện pháp chống thất thu ngân sách, kiểm tra việc kê khai doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời về các khoản phí, lệ phí. Đồng thời, tổ chức thu các doanh nghiệp nợ đọng thuế, rà soát, phát hiện các hành vi trốn thuế để kịp thời thu đủ. Huyện cũng chỉ đạo làm tốt việc quản lý, nuôi dưỡng các nguồn thu mới, đặc biệt là các nguồn thu từ kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ.
Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung đôn đốc các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình tiếp chi, khởi công mới năm 2020. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện giải ngân 79,003/157,338 tỷ đồng (đạt 51% kế hoạch). Riêng các công trình do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư cơ quan chức năng sẽ tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn để giải ngân vốn đầu tư, góp phần tăng nguồn thu địa phương. Các xã, thị trấn cũng tăng cường quản lý hộ kinh doanh, đôn đốc thu các loại phí, lệ phí…
Năm 2020, công tác đấu giá quyền sử dụng đất với ngân sách giao đấu thầu 18,350 tỷ đồng, đến nay chưa tổ chức đấu thầu nhưng riêng tiền chuyển nhượng, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện nay thu được 6,5 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp chặt chẽ cơ quan thuế, tài chính tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt giá đất để huyện tổ chức đấu giá.
Được biết, kế hoạch tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2020, tỉnh giao 52 tỷ đồng, HĐND huyện giao 53,500 tỷ đồng; đã thực hiện được 24,256 tỷ đồng đạt 46,6% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, một số nguồn thu lớn như: thu thuế ngoài quốc doanh 10,845 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 6,5 tỷ đồng, thu phí và lệ phí 1,949 tỷ đồng… Theo dự báo của huyện những tháng cuối năm, việc thu ngân sách sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác đấu giá quyền sử dụng đất với tổng số nguồn giao 18,350 tỷ đồng mà thời điểm này chưa tổ chức đấu giá được do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.
Để hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2020, huyện Than Uyên tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài chính phối hợp Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, xã, thị trấn tuyên truyền người dân chuyển nhượng mua bán, đặc biệt xác nhận thực mua bán giữa các bên gắn với thu thuế thu nhập cá nhân. Rà soát quỹ đất dôi dư trên địa bàn thị trấn trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương để huyện tổ chức đấu thầu tăng thu ngân sách. Các cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ thu thuế; cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn huy động hệ thống chính trị vào cuộc quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao thu…
Với những giải pháp quyết liệt của huyện Than Uyên đề ra trong công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tin rằng năm 2020, huyện sẽ đảm bảo kế hoạch tỉnh và HĐND huyện giao; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Xử lý rác thải: Câu chuyện chưa bao giờ hết “nóng”
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của cả nước là khoảng 16 triệu tấn/năm, ước tính mỗi năm tăng thêm 10%. 70% số rác thải này được xử lý bằng hình thức chôn lấp,...
Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp Lai Châu
Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...