Thứ ba, 22/09/2020, 07:42 [GMT+7]

Xây dựng thành phố Lai Châu hướng tới đô thị loại II

Thứ sáu, 14/08/2020 - 12:14'
(L.T.S) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Phóng viên Báo Lai Châu phỏng vấn đồng chí Lương Chiến Công - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu về những thành tựu đạt được.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lai Châu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?
Đồng chí Lương Chiến Công: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh vào cuộc, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; vận động Nhân dân khai thác tiềm năng, lợi thế của đô thị trẻ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nổi bật là giá trị sản xuất đạt 7.476 tỷ đồng, dịch vụ chiếm 64%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31%, nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 234 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,6%.
Thành phố Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công tác chỉnh trang đô thị, cây xanh đô thị được quan tâm đầu tư; hệ thống giao thông đầu tư cơ bản hoàn thiện theo quy hoạch. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao; thành phố có 22/26 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Có 97% hộ gia đình, 98,2% cơ quan, đơn vị, trường học, 98,4% số bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. 100% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đồng chí Lương Chiến Công - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu kiểm tra tiến độ thi công công trình Trường Trung học cơ sở Quyết Thắng.

Phóng viên: Những kết quả đạt được trên ngoài sự vào cuộc của hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu thì sự chỉ đạo điều hành của UBND thành phố như thế nào, thưa đồng chí?
Đồng chí Lương Chiến Công: Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công, UBND thành phố họp bàn, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng chỉ tiêu của nghị quyết. Thành phố đã ban hành các quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm và 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 để tổ chức thực hiện. Đồng thời, ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của HĐND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương hàng năm. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị đưa ra giải pháp thực hiện sát với tình hình thực tiễn gắn với nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Vận dụng linh hoạt các nguồn lực đầu tư từ Trung ương, tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế; làm tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Trong công tác chỉ đạo điều hành, UBND thành phố luôn thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương của cấp trên theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐND thành phố, MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Từ đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
Việc phối hợp trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên UBND thành phố được thực hiện thường xuyên; từng bước hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy giữa các cơ quan, đơn vị hoặc đẩy trách nhiệm lên cấp trên. UBND thành phố chú trọng đổi mới phương thức làm việc, cải tiến nội dung, hình thức tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng thực chất, hiệu quả với mỗi nội dung rõ, ngắn gọn, sát tình hình. Lãnh đạo UBND thành phố dành nhiều thời gian làm việc với các phòng, ban chuyên môn và đi cơ sở, làm việc trực tiếp với UBND các xã, phường để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của thành phố giao; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
Phóng viên: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nào để thành phố Lai Châu ngày càng phát triển, năng động, giàu đẹp, văn minh?
Đồng chí Lương Chiến Công: Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Lai Châu tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch phát triển theo ngành, lĩnh vực, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp với tình hình mới. Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại kết hợp phát triển thương mại truyền thống với phát triển mạng lưới thương mại văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại vào các ngành nghề thế mạnh gắn với phát triển du lịch, nhất là tạo ra các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng của thành phố. Phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nghiệp về mặt bằng, cấp điện, nước... thu hút đầu tư vào thành phố. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý kiến trúc đô thị; tập trung chỉnh trang đô thị, rà soát chỉnh trang các khu dân cư cũ. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, chất thải rắn; hệ thống xử lý nước thải của thành phố.
Thành phố chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thông minh, trường học hạnh phúc. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, được sử dụng các dịch vụ y tế tốt nhất. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm… giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo.
Thành phố huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, đảm bảo an ninh-quốc phòng. Hàng năm làm tốt công tác sơ, tổng kết chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm; phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế để các tầng lớp Nhân dân hăng hái hưởng ứng; từng bước xây dựng thành phố Lai Châu ngày càng phát triển, năng động, văn minh, hiện đại. Xây dựng thành phố Lai Châu hướng tới đô thị loại II.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Những chiếc bể “khát nước”
Từ các chương trình, dự án của Đảng, Nhà nước, huyện Than Uyên đã đầu tư hỗ trợ xây dựng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt (CNSH) mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Qua thời gian nhiều...
Cậu học trò hiếu học
Hăng hái trong các hoạt động, phong trào của lớp, của trường cùng với sự cần cù, nỗ lực học tập đã giúp em Đỗ Thành Đạt, học sinh lớp 10A1 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu) trở...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...