Thứ ba, 26/01/2021, 07:01 [GMT+7]

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp

Thứ năm, 05/11/2020 - 19:12'
(BLC) - Đó là một trong những đề nghị của Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (gọi tắt là Hội đồng) Quân khu 2, Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Quân khu 2 tại buổi kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương, dân quân tự vệ (DQTV), giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2020 của Hội đồng tỉnh Lai Châu sáng nay (5/11).

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía Hội đồng tỉnh có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên và Cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Ngọc Lương - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh báo cáo kết quả công tác GDQP&AN của tỉnh năm 2020. Theo đó, công tác GDQP&AN của tỉnh luôn được các cấp, ngành quan tâm lãnh, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, hoàn thành kế hoạch đề ra. Hội đồng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đúng, đủ thành phần theo quy định, đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác GDQP&AN.

Từ năm 2019 đến nay, Hội đồng tỉnh tham mưu, chỉ đạo, tổ chức mở 81 lớp bồi dưỡng 5.210 lượt cán bộ trong cơ quan, tổ chức của nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.  Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh tham gia và tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ đối tượng 1 đạt 81%; đối tượng 2: 74%; đối tượng 3: 96%; đối tượng 4: 85%; cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư đạt 85%.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh, Báo Lai Châu và cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình, mở các chuyên trang, chuyên mục GDQP&AN với hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các chuyên mục “Quốc phòng Lai Châu”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”. Từ năm 2019 đến nay, Báo Lai Châu đăng tải trên 400 tin, bài, ảnh; Đài PT-TH tỉnh phát sóng hơn 160 tin, trên 300 bài, phóng sự có nội dung tuyên truyền về lĩnh vực QP&AN.

Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện các nội dung lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống, ngày hội đại đoàn kết. Coi trọng nâng cao nhận thức của Nhân dân về chủ quyền biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Thông qua bồi dưỡng cho các đối tượng, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QP-AN, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội đồng tỉnh đề xuất, kiến nghị Hội đồng Quân khu 2 thường xuyên cung cấp nội dung cập nhật về tình hình thế giới và khu vực; quan điểm, đường lối của Đảng về QP-AN và đối ngoại; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước để nội dung bồi dưỡng các đối tượng mang tính thời sự. Hội đồng Quân khu 2 và Cơ quan Thường trực tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp sử dụng trường bắn ảo, thiết bị bắn tập MBT-03 cho đội ngũ cán bộ làm công tác GDQP&AN, đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học GDQP&AN; có quy định về tiêu chuẩn giảng viên bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 3, thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch, bài giảng.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quân khu 2 kết luận buổi kiểm tra.

Thành viên Đoàn kiểm tra của Hội đồng Quân khu 2 trả lời, làm rõ một số kiến nghị của Hội đồng tỉnh thuộc thẩm quyền, những ý kiến còn lại tổng hợp, đề xuất lên Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị các thành viên Hội đồng tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề: vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong công tác GDQP&AN cho cán bộ, hội viên phụ nữ; công tác phối hợp của các sở, ban, ngành trong tham mưu Hội đồng tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN đến toàn dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; Sở Giáo dục và Đào tạo có những giải pháp nào khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tham gia giảng dạy môn học GDQP&AN cũng như mua sắm trang thiết bị phục vụ môn học GDQP&AN trong nhà trường.

Đoàn kiểm tra Quân khu 2 cũng đã thông báo sơ bộ kết quả kiểm tra công tác quốc phòng địa phương, trong đó tập trung vào bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV; công tác phối hợp với các lực lượng trong cơ quan tại đơn vị: Hội đồng tỉnh, thành phố Lai Châu, huyện Sìn Hồ; cấp xã gồm: thị trấn huyện Sìn Hồ, xã San Thàng (thành phố Lai Châu); cơ quan Đài PT-TH, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh trước đó. Kết quả: về nhận thức, giỏi có Hội đồng thành phố Lai Châu, huyện Sìn Hồ, xã San Thàng, Đài PT-TH tỉnh; khá gồm Trường CĐCĐ tỉnh, thị trấn huyện Sìn Hồ. Đối với trung đội dân quân cơ động đạt khá. Kết quả kiểm tra chung toàn tỉnh đạt loại giỏi.

Kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quân khu 2 đánh giá cao công tác triển khai thực hiện GDQP&AN của Hội đồng tỉnh. Đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần rút kinh nghiệm: hoạt động của một số Hội đồng cấp huyện, xã chưa cao; trách nhiệm, vai trò tham mưu của một số thành viên Hội đồng trong tỉnh đối với lĩnh vực quản lý, phụ trách chưa chủ động, tích cực; đội ngũ giáo viên chuyên trách GDQP&AN còn thiếu về số lượng, chưa được đào tạo đạt chuẩn kiến thức…

Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quân khu 2 đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương thành viên, Cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về công tác QS-QP; tăng cường lãnh, chỉ đạo, quản lý cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác GDQS&QP, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với lực lượng công an, biên phòng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo địa phương xử lý các tình huống; đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề liên quan, nhất là địa bàn trọng điểm về QP-AN. Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đối mới phương pháp giáo dục, chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn...

Thay mặt Hội đồng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng tỉnh cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sát của Đoàn kiểm tra đối với công tác GDQP&AN trên địa bàn tỉnh. Với những hạn chế, tồn tại cũng như nhiệm vụ được đồng chí Trưởng đoàn chỉ rõ tại buổi kiểm tra, Hội đồng tỉnh nghiêm túc tiếp thu và trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, triển khai khắc phục trong thời gian tới.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Việt Nam chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ
Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Joseph Robinette Biden Jr. được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Kiểm soát kinh doanh đào dịp tết
(BLC) - Theo phong tục của người Việt, hoa đào là biểu tượng ngày tết nên không thể thiếu trong mỗi gia đình ở miền Bắc khi tết đến, xuân về. Tuy nhiên, những năm qua, đào rừng (đào càng nhiều năm...
Chị Thủy vượt khó làm giàu
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1988 ở bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) cải tạo và xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.