Thứ bảy, 20/04/2024, 16:36 [GMT+7]

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ

Chủ nhật, 11/02/2024 - 09:36'
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Đồng thời, coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định để tham mưu, lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề then chốt nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2023, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng uỷ Quân sự tỉnh coi trọng, đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong LLVT tỉnh luôn kiên định vững vàng và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng vào thực tiễn xây dựng và hoạt động của đơn vị. Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của trên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp.

Lãnh đạo Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023.

Trong hoạt động lãnh đạo đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ, trong đó công tác tư tưởng luôn được chú trọng và đi trước một bước. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc. Hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, sinh hoạt đảng được giữ vững. Phương pháp, phong cách lãnh đạo luôn được đổi mới, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sát cơ sở. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao. Đoàn kết nội bộ được tăng cường… Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy chế lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tiến hành nền nếp, hiệu quả. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng… Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn có bản lĩnh vững vàng, kiên định, có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, trình độ tốt; thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực nhằm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao. Nổi bật là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt, chấp hành nghiêm và thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về QS, QP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, liên hoàn; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu và xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, chỉ đạo LLVT thực hiện nghiêm túc chế độ SSCĐ, nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý tình hình, phối hợp tốt giữa Quân sự, Công an, Biên phòng trong thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, động viên lực lượng tham gia thực hành bắn chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phong Thổ năm 2023.

Công tác huấn luyện được chỉ đạo thực hiện đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 765 (nay là Nghị quyết 1659) của Quân ủy Trung ương, bảo đảm “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Quân số huấn luyện đạt trên 98,9%, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Uyên, Phong Thổ; diễn tập ứng phó bão lụt - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn, diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiến cứu nạn huyện Than Uyên đạt kết quả xuất sắc.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Nghị quyết 847 ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội với giữ gìn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ những hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới.
Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt điều đó là cơ sở quan trọng để Đảng uỷ Quân sự tỉnh giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; bảo đảm cho LLVT tỉnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc.

Năm 2023, LLVT tỉnh có 8 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2023 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể; tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 9 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 5 cá nhân và danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến cho 14 cá nhân. Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 24 tập thể, 167 cá nhân thuộc lực lượng thường trực; 10 tập thể và 100 cá nhân thuộc lực lượng dân quân tự vệ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QS,QP và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Đại tá Thào A Pinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...