Thứ ba, 26/01/2021, 08:40 [GMT+7]

Đảng bộ Sở Tư pháp triển khai công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020

Thứ năm, 24/09/2020 - 09:03'
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã bám sát, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đã góp phần quan trọng chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Theo hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Sở Tư pháp đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan cho 100% đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm. Xác định công tác Chính trị, tư tưởng là công tác quan trọng hàng đầu, Đảng ủy luôn trú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc bồi dưỡng rèn luyện công tác tư tưởng chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ thông qua việc phổ biến học tập và quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời đầy đủ và thường xuyên, cụ thể: Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”; Chỉ thị số 32-CT/TU về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Lai Châu năm 2020; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và mừng xuân Canh tý; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020); kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2020); Tuyên truyền biên giới trên đất liền, Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào; Việt Nam-Campuchia, công tác biển đảo năm 2020; Nghị quyết số 08-NQ/TU về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh;... Hình thức quán triệt thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, thông qua hồ sơ công việc, gắn với các cuộc họp của cơ quan, đơn vị...và các hình thức phù hợp khác. Các đợt triển khai quán triệt, học tập 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tiếp tục nhận diện, nhận thức các dấu hiệu tiêu cực để tổ chức phòng tránh; xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đảng bộ Sở Tư pháp thường xuyên quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, trong 9 tháng đầu năm đảng bộ thực hiện 03 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, nổi bật: Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp do đó, Sở đã thực hiện tốt công tác thẩm định dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong năm đều đảm bảo trình tự thủ tục, đúng thời gian quy định, nội dung thẩm định đảm bảo khách quan dựa trên tình hình thực tế của địa phương và quy định của pháp luật, ý kiến thẩm định được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được tăng cường, chủ động, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; tham mưu tổ chức thành công cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2020 với số lượng 51.725 bài dự thi thông qua cuộc thi đã gửi thông điệp về công tác phòng chống Ma túy trên địa bàn tỉnh và mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn mới. Các hoạt động hành chính – bổ trợ tư pháp được tăng cường, nền nếp, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cấp trên, nhất là sự lãnh đạo thường xuyên, sát sao của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo bộ, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đề ra, các đồng chí đảng viên là công chức, viên chức, người lao động trên từng vị trí công tác đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thống nhất, các quy chế trong cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm, đã phát huy tinh thần dân chủ trong chi bộ, đảng bộ, trong chỉ đạo điều hành trên các mặt công tác. Để tiếp tục triển khai tốt công tác xây dựng Đảng những tháng cuối năm 2020, Đảng Ủy Sở Tư pháp sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

Cập nhật: 22/09/2020 12:00:00 SA)/https://sotp.laichau.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Việt Nam chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ
Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Joseph Robinette Biden Jr. được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Kiểm soát kinh doanh đào dịp tết
(BLC) - Theo phong tục của người Việt, hoa đào là biểu tượng ngày tết nên không thể thiếu trong mỗi gia đình ở miền Bắc khi tết đến, xuân về. Tuy nhiên, những năm qua, đào rừng (đào càng nhiều năm...
Chị Thủy vượt khó làm giàu
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1988 ở bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) cải tạo và xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.