Thứ bảy, 13/04/2024, 22:38 [GMT+7]
Lan tỏa phong trào thi đua:

“Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Chủ nhật, 31/12/2023 - 09:55'
Phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 được phát động rộng rãi trong toàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Phong trào đã nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 2/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/7/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2282/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn từng đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” thực sự phát triển sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác giảm nghèo.
Các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 gắn với các phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống Nhân dân ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2021-2025.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác mặt trận, nhất là gắn với tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ chủ trì phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Đồng chí Giàng A Tính - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Lai Châu khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở bản Huổi Én (xã Mường So, huyện Phong Thổ). Ảnh: Vương Trang

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động chỉ đạo và triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức triển khai các hoạt động giúp phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, thông qua việc duy trì các mô hình “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; vận động các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế giảm nghèo và phát triển kinh tế gia đình theo định hướng phát triển kinh tế của địa phương, vùng, miền, nhu cầu thị trường; duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình kinh tế hiện có. Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua kết hợp với vận động tham gia quỹ “Xã hội công đoàn tỉnh”, quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Quốc gia giải quyết việc làm”; quỹ “Tương hỗ công đoàn” ở cơ sở và các quỹ xã hội khác. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tích cực vận động các hộ nông dân nghèo có ý thức, trách nhiệm trong việc chủ động phát huy nội lực để thoát nghèo, vận động các hộ đã thoát nghèo tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo khác trên địa bàn cùng vươn lên thoát nghèo. Tỉnh đoàn Lai Châu chỉ đạo các cấp đoàn triển khai nhiều phong trào thi đua như: Phong trào thanh niên tình nguyện với chuỗi các chương trình “Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện, phát triển kỹ năng, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động các phong trào: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường”. Các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện phong trào thi đua kết hợp với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tham gia góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
Phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” bước đầu đã đạt được thành tựu, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm sau cao hơn năm trước, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất và mức thu nhập của nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, người nghèo được tiếp cận thuận tiện hơn với các chính sách trợ giúp của Nhà nước, nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng như các dịch vụ xã hội, khoa học và kỹ thuật; số hộ nghèo trong tỉnh giảm đáng kể, đời sống của người nghèo từng bước cải thiện, an sinh, xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách tín dụng ưu đãi đã bổ sung nguồn lực cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện kế hoạch sản xuất, phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tạo động lực cho người nghèo cải thiện điều kiện sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao mức sống và từng bước thoát nghèo.
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 28,54%, giảm 3,68/3,1% so với cuối năm 2021, vượt kế hoạch. Ước thực hiện năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,91/3,55%, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 24,63%, vượt kế hoạch.
Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong thời gan tới, các cấp, ngành trong tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung tay vì người nghèo; triển khai sâu rộng phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, tránh hình thức, lãng phí.
Tập trung huy động các nguồn lực xã hội, thực hiện MTQG giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, việc làm, bảo hiểm xã hội.
Phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo của các tầng lớp Nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Quan tâm hỗ trợ, đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, giúp người dân có được nhận thức đầy đủ, năng lực tự thân, hiểu rõ về thế mạnh và nhu cầu của bản thân, từ đó, sẽ khơi dậy được ý chí chủ động, phấn đấu tự mình vươn lên thoát nghèo, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Yêu cầu TikTok rà soát, ngăn chặn livestream có dấu hiệu lừa đảo
Liên quan đến một số tài khoản livestream trên nền tảng TikTok kêu gọi người dùng sang ứng dụng ngoài và có dấu hiệu lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã yêu cầu TikTok khẩn...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...