Thứ ba, 18/06/2024, 12:41 [GMT+7]

Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu”

Thứ sáu, 24/05/2024 - 20:58'
(BLC) - Chiều 24/5, UBND tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

1

Đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội thảo.

Các đồng chí: Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Tăng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc…

4

Quang cảnh hội thảo.

Bám sát nội dung, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW và các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ đều xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định nhiệm vụ: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định “Bảo tồn, phát huy bản sắc tốt đẹp của các dân tộc để xây dựng con người phát triển toàn diện”, tập trung xây dựng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, chú trọng xây dựng con người Lai Châu để yếu tố văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để văn hóa, con người Lai Châu thực sự là nền tảng, là mục tiêu, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

7

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Với sự nỗ lực quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm Lai Châu tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và các chủ trương, nghị quyết, kết luận của trung ương, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi, sức mạnh mềm của văn hóa ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Hội thảo khoa học góp phần tạo tiền đề tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục ban hành những chủ trương về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Lai Châu trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời gian tới.

2

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định: Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung đánh giá, làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn, kết quả và những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hoá, con người Việt Nam nói chung và việc phát triển, văn hóa con người Lai Châu nói riêng; đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu; đồng thời, bổ sung những tầm nhìn mới, góc nhìn mới, hiểu biết mới về giá trị văn hóa, con người Lai Châu, từ đó chuyển hóa thành mục tiêu, tầm nhìn dài hạn để Đảng bộ tỉnh tập trung triển khai thực hiện. Những kết quả thu được từ hội thảo sẽ là cơ sở để BCH Đảng bộ tỉnh tổng kết, đánh giá, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

5

Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hoá (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phát biểu tham luận.

Lãnh đạo Báo Lai Châu tham luận tại hội thảo.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung: triển khai thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá, chiến lược phát triển văn hoá tỉnh Lai Châu định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh; kết quả đạt được và vấn đề đặt ra để xây dựng môi trường văn hóa trong trường học, góp phần quan trọng trong giáo dục nhân cách học sinh; đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí để tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức truyền thống dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của Lai Châu...

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng trong công tác chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ hội thảo của các cơ quan tham mưu giúp việc. Hội thảo đã mang lại những giá trị lý luận, thực tiễn thiết thực cho công tác lãnh đạo, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, con người của tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức hội thảo tiếp thu những ý kiến thảo luận để bổ sung, biên tập kỷ yếu hội thảo làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống chính trị; Trường Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ nội dung, kết quả hội thảo nghiên cứu, báo cáo đề xuất tham mưu Tỉnh uỷ trong việc đề ra chủ trương, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phương Thanh - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cần quyết liệt hơn
Thời gian gần đây, phóng viên Báo Lai Châu liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc mất an toàn giao thông khi đi qua đoạn đường của 2 bản: Tạng Đán, Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân...
Một ý chí, một con đường
Biết đến anh là cán bộ mẫn cán của ngành Điện đã lâu, song trò chuyện với anh, chúng tôi nhận thấy, ẩn sâu bên trong con người anh là một ý chí, nghị lực, kiên trì chinh phục con đường phía trước...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.