Thứ sáu, 19/07/2024, 01:14 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thứ ba, 14/05/2024 - 21:54'
Trong những năm qua, Đài PT - TH Lai Châu đã tận dụng tối đa lợi thế của loại hình phát thanh, truyền hình trong việc thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình. Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm các Đài Trung ương, các đài tỉnh bạn. Từng bước nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của mỗi chương trình phát thanh, truyền hình. Đồng thời bắt kịp xu thế phát triển công nghệ hiện đại, tăng cường tuyên truyền các nội dung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua đó, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và góp phần tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Góp phần giới thiệu, quảng bá, đưa hình ảnh Lai Châu nói riêng, Việt Nam nói chung đến với đông đảo công chúng trong nước và thế giới.

Ngoài đổi mới, đa dạng hóa về nội dung tuyên truyền, Đài PTTH Lai Châu cũng tập trung đổi mới, phong phú và đa dạng hóa việc tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức, phương thức, cụ thể như: Đối với các chương trình mang tính chính trị, sự kiện lớn của tỉnh được Đài PTTH Lai Châu tổ chức truyền hình – phát thanh trực tiếp trên sóng vàcó công văn trao đổi chương trình đến các đài Phát thanh, truyền hình trung ương và các tỉnh bạn để tiếp sóng đồng hành. Các nội dung tuyên truyền trong các tin, bài ở các chương trình Thời sự (sáng – trưa – tối) trên sóng phát thanh, truyền hình và thực hiện tuyên truyền trong các chuyên mục, chuyên đề, các chương trình tọa đàm, giao lưu, giải trí của Đài bằng cả tiếng Việt và 4 tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì. Các nội dung tuyên truyền được thực hiện đậm nét trong các chuyên mục “Sắc màu văn hóa các dân tộc”; “Thể thao - du lịch”, “Dân tộc và phát triển”, “Khám phá Lai Châu” và được phát sóng lên sóng vệ tinh VINASAT - 1. Tuyên truyền trên trang fanpage và kênh youtube, trên Tiktok, Zalo, Facebook. Các chương trình phát thanh - truyền hình được đăng tải trên trang điện tử: laichautv.vn.

Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duyệt chương trình truyền hình trước khi phát sóng.

   Trong 10 năm qua, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện 2.450 tin và trên 2.000 bài tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình có nội dung về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Các nội dung tuyên truyền gồm: những nội dung cơ bản, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về văn hóa, văn nghệ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc xây dựng và phát triển phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phản ánh về công tác xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm với xã hội; phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nhiều phóng sự phản ánh về sự quan tâm, đầu tư cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, văn hoá các dân tộc thiểu số; ủng hộ sự sáng tạo các giá trị văn hoá mới trên tinh thần tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa thế giới; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hoá phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hoá với phát triển du lịch. Cùng với đó, các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật; công tác lý luận phê bình văn học, nghệ thuật; công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, chế độ đãi ngộ, khuyến khích, trọng dụng nhân tài; sự sáng tạo, trao truyền và phát huy các giá trị hoá dân tộc; việc định hướng tư tưởng cho nhân dân của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu nhi trong quá trình xây dựng nhân cách, lối sống, xây dựng văn hoá, con người cũng thường xuyên được biên tập, truyền dẫn.

Thường xuyên phản ánh những kết quả đạt được trong các hoạt động văn hóa, giáo dục (giáo dục thẩm mỹ, giáo dục nhân cách và giáo dục tri thức) của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng con người hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ, phát huy vai trò của văn học- nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người; giáo dục kỹ năng sống; ý thức cá nhân, tuân thủ pháp luật; giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực ảnh hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người; giải pháp khắc phục những mặt hạn chế trong xây dựng văn hóa, con người, gắn kết chặt chẽ với quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 46- CT/TW và thông báo Kết luận 213.

Việc thường xuyên phát sóng về những điển hình, mô hình (cá nhân, tập thể) xuất sắc có những cách làm hay, hiệu quả, tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa tại cộng đồng; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo cùng những kết quả đạt được trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc bình xét các danh hiệu văn hóa; hiệu quả trong việc tổ chức, thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW và Kết luận 51-KL/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hoạt động văn hoá tiêu biểu gắn với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; hiệu quả hoạt động của chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động của các thiết chế văn hoá; sự chủ động, phát huy của người dân với vai trò chủ thể trong các hoạt động văn hoá tại cộng đồng đã góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình sáng tạo và nhân rộng điển hình tiên tiến trong triển khai, thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Đài PTTH tỉnh thực hiện tuyên truyền với thời lượng phát sóng 17h/ngày (đối với phát thanh) và 16 giờ 45 phút (đối với truyền hình); trong đó thời lượng phát mới các chương trình tự sản xuất trong ngày đạt 5,2 giờ (phát thanh) và 4,1 giờ (truyền hình); thời lượng tự sản xuất mới các chương trình tiếng dân tộc đạt 2 giờ/ ngày (đối với phát thanh) và 0,5 giờ/ ngày (đối với truyền hình). Ngoài phát sóng trên các kênh truyền thống, các chương trình phát thanh, truyền hình được phát lên sóng vệ tinh Vinasat- 1. Các nội dung tuyên truyền được phát sóng ở Đài tỉnh và được truyền qua mạng Internet phát sóng ở tất cả các Đài huyện, Thành phố, các Trạm phát lại trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, bắt kịp xu thế phát triển công nghệ hiện đại, các chương trình phát thanh, truyền hình của đài được đăng tải trên website: laichautv.vn và trên các nền tảng mạng xã hội của Đài Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok. Đến nay, đã biên tập, sản xuất, đăng tải hơn 7.200 tin, phóng sự, clip, chuyên mục, chương trình trên trang fanpage và kênh youtube; phát sóng trực tiếp 880 chương trình thời sự và 450 bản tin khởi động ngày mới trên kênh Youtube. Trên trang Fanpage tiếng Việt có tổng số có hơn 78.000 người theo dõi. Trang Fanpage tiếng dân tộc có hơn 10.000 người theo dõi. Trên kênh Youtube tiếng Việt có hơn 41.000 người đăng ký; Kênh Youtube tiếng dân tộc gần 400 người đăng ký. Trên Tiktok: gần 20.000 lượt người theo dõi. Trên Zalo: trên 6.500 người quan tâm…

Cùng với đó, LTV đã thường xuyên cộng tác với VTV1, VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh VTC, VTC1; Tích cực trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các Đài PT-TH trong cụm thi đua, trong cả nước và tham gia học tập kinh nghiệm qua cuộc phỏng vấn chung “Ruộng bậc thang trong mây, mộng ước Hồng Hà” tại thành phố Côn Minh và một số địa điểm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Trung tâm Chương trình Ngôn ngữ Khu vực Châu Á và Châu Phi mời… Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng và tăng cường gửi trao đổi với các đài tỉnh bạn các chương trình, tin, bài nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, thúc đẩy du lịch, kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Ngoài ra, Đài LTV cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát động, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và những người làm báo trong cơ quan hưởng ứng, tham gia các giải báo chí do các cấp từ trung ương đến địa phương phát động. Qua đó, góp phần tăng thêm hình thức tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó, tạo ra được những chương trình hay, hấp dẫn khán thính giả, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến công chúng trong khu vực và phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của người dân; nhất là trong các lĩnh vực về thu hút đầu tư, mời gọi phát triển du lịch gắn với truyền thống, văn hóa địa phương; quảng bá các sản phẩm đặc trưng về lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, văn hóa truyền thống; phản ánh những nét văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc trong tỉnh. Qua đó, góp phần làm sống động thêm hình ảnh độc đáo về mảnh đất và con người Lai Châu tươi đẹp, giàu lòng hiếu khách đến khắp mọi miền trong và ngoài Tổ quốc.

Xác định là kênh thông tin quan trọng của tỉnh trong công tác tuyên truyền, góp phần giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Đài PTTH Lai Châu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, đơn vị. Qua đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

P.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.