Thứ hai, 18/01/2021, 21:15 [GMT+7]

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bác bỏ quan điểm sai trái

Thứ năm, 28/05/2020 - 10:34'
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định, cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình kết hợp với bạo loạn của các thế lực thù địch hòng lật đổ chế độ XHCN ở nước ta là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, cần được tiến hành thường xuyên, bền bỉ với nhiều hình thức khác nhau.

Ở mỗi thời điểm lịch sử cụ thể, các thế lực thù địch luôn tung ra các luận điệu xuyên tạc chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá chế độ XHCN hòng bóp méo sự thật, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đi ngược lại bản chất, thực tế ở Việt Nam. Qua đó thái độ của chúng ta cần phải có những nhận thức như sau:
Thứ nhất, chúng ta không ngỡ ngàng, không bất ngờ và càng không hoảng hốt trước sự tấn công quyết liệt của các thế lực cơ hội, thù địch, bởi lẽ chúng ta đã biết rất rõ mục đích này của chúng từ trước đến nay, đặc biệt càng tiến gần đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì cuộc đấu tranh này sẽ càng quyết liệt, khẩn trương, càng ráo riết hơn.
Thứ hai, chúng ta phải hết sức bình tĩnh xem xét, phân tích và nhìn rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch đang tập trung chống phá để có biện pháp phản bác trúng trọng tâm, trọng điểm.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, sai thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác quan điểm, sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, trong cuộc đấu tranh này cần có sự phân biệt các loại đối tượng, không nên vơ đũa cả nắm. Cần phân biệt các thư, ý kiến phát biểu, kiến nghị của một số người có ý thức tổ chức, tâm huyết với đất nước nhưng đã bị các phần tử xấu lợi dụng các tài liệu đó để kích động, chia rẽ; đã bị cắt xén, xuyên tạc để phục vụ ý đồ phản tuyên truyền... Điều quan trọng nhất là làm thế nào tạo cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân phân biệt được đâu là điều tâm huyết, xây dựng; đâu là sự lợi dụng, xuyên tạc; từ đó tạo sức đề kháng tốt trước các thủ đoạn xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ của các thế lực cơ hội, thù địch.
Bởi vì trọng điểm của các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động thường tập trung vào những luận điệu sau:
Một là, chúng tấn công vào đường lối chính trị, vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhất là trong giai đoạn hiện nay chúng đang triển khai quyết liệt hơn. Vì sao quyết liệt hơn? Vì chúng ta đang chuẩn bị tiến tới Đại hội XIII của Đảng, mà vấn đề cốt lõi nhất của đường lối cách mạng của Đảng là nền tảng tư tưởng. Chúng đang theo dõi rất chặt chẽ, tìm hiểu quan điểm, đường lối của Đảng ta qua Đại hội này. Mưu toan bao trùm của chúng là muốn xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, tức là xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do vậy chúng tấn công quyết liệt.
Hai là, chúng muốn chúng ta thay đổi mục tiêu phát triển đất nước. Trong khi đó mục tiêu xây dựng đất nước mà chúng ta đã và đang hướng tới là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì chúng lại lợi dụng vào các vấn đề dân tộc, tôn giáo, vấn đề nhân quyền, dân quyền để ra sức bôi nhọ, bóp méo hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
Ba là, chúng muốn thay đổi đường lối phát triển kinh tế nước ta, họ muốn chúng ta ngả hẳn về chủ nghĩa tư bản…
Trước những luận điệu xuyên tạc phản động trên, đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đến sự tồn vong của chế độ, vừa mang tính trước mắt, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu.
Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hằng ngày như: không xa hoa, không lãng phí, sách nhiễu Nhân dân, không gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị… Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam và cả thế giới đang bước vào thời kỳ 4.0 (thời kỳ bùng nổ của công nghệ - thông tin), cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội vừa là một thành viên, vừa phải thực hiện được vai trò nêu gương của mình. Bởi vì mạng xã hội được ví như “Con dao hai lưỡi”, ví dụ như: trong khi cả nước đang phải căng mình “Chống dịch như chống giặc” theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đã có không ít những người có thể do thiếu hiểu biết, có thể do muốn câu view, câu like để nổi tiếng trên mạng, hoặc bị các thế lực phản động lợi dụng mà đã đăng tải những bài viết sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Nhà nước và Nhân dân ta, gây hoang mang trong dư luận. Do đó, chúng ta phải cẩn trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội; thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc; thông tin có sự sai biệt so với thông tin chính thức. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng. Bởi vì đạo đức cách mạng là hành trang không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, phụng vụ Nhân dân. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng ý thức kỷ luật, luôn có ý thức gắn bó chặt chẽ với quần chúng, lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của tập thể và quần chúng; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự mình đấu tranh với chính mình trước mọi cám dỗ của tiêu cực xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường.
Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên hơn bao giờ hết luôn luôn phải quán triệt sâu sắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt các nhiệm vụ trên sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hà Duy Khánh - Trường Chính trị tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Việt Nam chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ
Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Joseph Robinette Biden Jr. được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Trăn trở tình trạng thiếu bác sỹ ở tuyến cơ sở
Mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thu hút bác sỹ cũng như quan tâm cử cán bộ y tế đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; tuy nhiên, đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao vẫn thiếu...
Chị Thủy vượt khó làm giàu
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1988 ở bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) cải tạo và xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.