Thứ tư, 01/12/2021, 14:12 [GMT+7]

Điểm mới Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Chủ nhật, 15/01/2012 - 17:23'
(BLC) - So với Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2010, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 có nhiều điểm mới.

Đó là Chương trình lần này đã xác định 3 trọng tâm cải cách hành chính của 10 năm tới là cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; tính định lượng đã gia tăng nhiều hơn trong các mục tiêu, kết quả phải đạt được trong cải cách; áp dụng chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính; coi trọng sự đánh giá của người dân, tổ chức đối với cải cách hành chính; xác định rõ hơn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai chương trình.

Được biết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã được Chính phủ ban hành ngày 8/11/2011. Đây là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định đây là một trong ba khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020.

Chương trình xác định rõ 5 mục tiêu phải đạt sau 10 năm cải cách là xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước…

Chương trình cũng xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực cụ thể là là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Việc thực hiện Chương trình được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2011 – 2015; giai đoạn 2 từ năm 2016 – 2020.

T.C

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chị Lý giữ nghề truyền thống
Nhắc đến chị Hà Thị Lý (Tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) hầu như ai cũng biết, bởi chị không chỉ hát hay, múa dẻo mà còn nổi tiếng may vá trang phục truyền thống dân tộc Thái khéo...
Người chăn nuôi lợn gặp khó
Cùng với sản xuất nông - lâm nghiệp, thời gian qua, chăn nuôi lợn được người dân các bản trên địa bàn xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) chú trọng, đầu tư nuôi với số lượng ngày càng nhiều. Qua đó, giúp...