Thứ tư, 24/07/2024, 12:56 [GMT+7]

Lai Châu đột phá trong thực hiện Chỉ số PAR INDEX

Thứ hai, 19/07/2021 - 11:09'
(BLC) - Theo Chỉ số PARINDEX năm 2020 vừa được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố, Lai Châu đạt 83,72 điểm, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố, tăng 4,21 điểm và 13 hạng so với năm 2019.

Bước chuyển mình mạnh mẽ

Trao đổi với chị Nguyễn Thị Như Hoa - Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ, phụ trách theo dõi công tác CCHC của tỉnh, chúng tôi được biết, Chỉ số PARINDEX năm 2020 được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, bao gồm: 43 tiêu chí và 102 tiêu chí thành phần (tăng 7 tiêu chí thành phần so với năm 2019). Trong đó, nhiều tiêu chí tăng cao như: Cải cách TTHC: đạt điểm số 12,99 điểm, xếp 34/63 tỉnh, thành phố tăng 17 bậc so với năm 2019. Cải cách tài chính công: đạt điểm số 10,18 điểm, xếp 16/63 tỉnh, thành phố tăng 19 bậc so với năm 2019. Tác động của CCHC các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: đạt điểm số 4,5 điểm, xếp 4/63 tỉnh, thành phố tăng 37 bậc so với năm 2019.

Có thể nói năm 2020 là một năm đánh dấu sự chuyển biến tích cực của công tác CCHC. 3 chỉ số quan trọng đánh giá hiệu quả của công tác CCHC do Trung ương công bố, tỉnh Lai Châu đều có thứ hạng tăng, trong đó tăng nhiều nhất là Chỉ số PAR INDEX, tăng 13 hạng so với năm 2019 và tăng 21 hạng so với năm 2012 (năm đầu tiên đánh giá). Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 84,34%, xếp hạng 36/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 hạng so với năm 2019 và tăng 14 hạng so với năm 2017 (năm đầu tiên đánh giá). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xếp hạng 57/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 hạng so với năm 2019 và cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Bộ phận “Một cửa” xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ luôn nỗ lực hướng đến sự hài lòng của người dân.

Bộ phận “Một cửa” xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ luôn nỗ lực hướng đến sự hài lòng của người dân.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn, đổi mới và sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC nhằm ứng phó với những khó khăn, ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra. Từ đó, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.  Kết quả trên là sự cố gắng, nỗ lực và sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là những cơ quan thường trực, những công chức trực tiếp tham mưu công tác CCHC.

UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tích cực để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; quyết liệt trong sắp xếp tinh gọn bộ máy, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế. Đến nay đã sắp xếp giảm 229 tổ chức, đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 18, về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW) của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho 122 người, nâng tổng số tinh giản biên chế lên 530 người (hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% so với năm 2015).

Đổi mới phương thức làm việc, giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử nhằm công khai hóa, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường thực hiện gửi nhận văn bản điện tử; khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thư công vụ, hệ thống ký số; sử dụng hình thức họp trực tuyến trên hệ thống giao ban trực tuyến, qua phần mềm Zoom, họp không giấy từ tỉnh đến xã, sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook trong chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả cao. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi của các cấp, các ngành. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai và vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 cũng được triển khai xuống 100% xã, phường, thị trấn.

Đồng hành với tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC (năm 2020 trung bình cắt giảm được 32,6%, thời gian tiết kiệm cao nhất đạt 66,7%, thấp nhất đạt 6,7%). Chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên với tỷ lệ trả hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99,7%, góp phần nâng cao tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

Không những vậy, các ngành, các địa phương đơn vị cũng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện. Chị Nguyễn Thị Như Hoa cho biết thêm: Một số sáng kiến, giải pháp CCHC mới đã được triển khai nhằm đổi mới cơ chế, chính sách, cải cách TTHC; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính công, cụ thể hóa với những hoạt động, nhiệm vụ thiết thực. Điển hình như: Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp; thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan tới người dân, doanh nghiệp; các huyện, thành phố thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND huyện hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh còn ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, kết nối với Nhân dân như: xây dựng và sử dụng hiệu quả Fanpage Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và khai thác hiệu quả giải pháp triển khai dịch vụ tra cứu trạng thái, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua tin nhắn (SMS Brandname)...

Tăng cường các giải pháp

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho hay: Năm 2020 mặc dù chỉ số chỉ số PAR INDEX tăng song vẫn có 5/8 chỉ số thành phần giảm hạng so với năm 2019. Do đó, để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những nội dung được đánh giá chưa đạt điểm tối đa hoặc không đạt điểm của một số chỉ số PAR INDEX trong năm 2020 và tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CCHC năm 2021, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Lai Châu xác định cần tập trung vào 8 nhóm giải pháp.

Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền; giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CCHC. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, các TTHC không thật sự cần thiết để kịp thời phát hiện và hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tập trung giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong việc lập dự toán ngân sách, phẩn bổ, sử dụng ngân sách. Chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan Nhà nước theo quy định...

Phương Thảo

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Thời gian qua, mặc dù tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sìn Hồ có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, việc đẩy lùi những phong tục tập quán lạc hậu nói chung,...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản gương mẫu
Đến bản Chang Chảo Pá (xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn) hỏi ông Phùng Mé Chờ - Trưởng Ban Công tác Mặt trận của bản, ai cũng biết. Bởi ông là tấm gương điển hình, hết mình với công việc, với nhân dân.
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.