Thứ hai, 22/04/2024, 18:02 [GMT+7]

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ sáu, 23/02/2024 - 14:42'
(BLC) - Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 23/2, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018-2023” tại UBND thành phố Lai Châu.

1

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND thành phố.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát; Hoàng Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; Tao Văn Giót - Bí thư Huyện Đoàn Tam Đường, Đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh); Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tham dự buổi giám sát có đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn...

2

Lãnh đạo UBND thành phố thông qua báo cáo tóm tắt.

Tại buổi giám sát đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Theo đó, UBND thành phố đã bám sát các văn bản của trung ương, Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng các văn bản triển khai rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, đã thực hiện sắp xếp 16 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (giảm 2 đơn vị sự nghiệp khác, tăng 1 đơn vị trường học). Tính đến 31/12/2023, toàn thành phố có 33 ĐVSNCL (5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 28 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo).

Giai đoạn 2015-2021 chưa thực hiện được việc giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đến thời điểm hiện tại mới đang thực hiện việc giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (dự kiến hoàn thành vào năm 2026)...
UBND thành phố đề nghị các bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm ban hành văn bản hướng dẫn định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Đề nghị xem xét việc thực hiện cắt giảm biên chế theo tỷ lệ quy định đối với các đơn vị sự nghiệp được giao định mức thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, do việc thực hiện tinh giản biên chế đơn vị trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy trên địa bàn thành phố.

2

Đồng chí Tao Văn Giót - Bí thư Huyện Đoàn Tam Đường, Đại biểu Quốc hội khóa XV, thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Các thành viên trong Đoàn giám sát đã đặt ra nhiều câu hỏi để UBND thành phố và các phòng, ban chuyên môn giải trình và làm rõ thêm những nội dung quan tâm. Đại biểu các phòng, ban của UBND thành phố chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện sau sáp nhập, đồng thời đề xuất một số giải pháp: thực hiện việc thăng hạng đối với viên chức hạng II (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo); trong lộ trình tinh giản biên chế nhưng vẫn đảm bảo số lượng người làm việc...

3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

3

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá, trong gian đoạn vừa qua thành phố đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu để Thành ủy lãnh đạo UBND thành phố triển khai các kế hoạch của tỉnh đảm bảo theo đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí đề nghị, UBND thành phố rà soát để bổ sung số liệu trong báo cáo đầy đủ hơn; việc sắp xếp các chức danh cơ bản ổn định ở giai đoạn trước, đến thời điểm này còn 2 chức danh Phó Hiệu trưởng đang chờ sắp xếp, đề nghị có phương án tính toán sắp xếp cho hợp lý; đối với cơ sở vật chất các điểm trường sau khi sáp nhập vẫn còn một số điểm chưa có phương án hoặc đã có phương án nhưng chưa thực hiện, đề nghị thành phố tính toán phương án sắp xếp cho phù hợp…

* Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Đinh Trung Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; phó giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời ban hành các văn bản pháp luật để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo đúng kế hoạch, với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thông qua nhiều cách làm phù hợp nên các mục tiêu nghị quyết đề ra cơ bản đạt kết quả tốt.
Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tính đến 31/12/2023 là 24 đơn vị (giảm 9 đơn vị so với năm 2015). Sở thực hiện chính sách tinh giản biên chế 8 người. Việc tinh gọn bộ máy đã tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Công tác tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cầu lại đội ngũ được triển khai khá hiệu quả.
Sở đề xuất một số nội dung: Đối với Chính phủ có chính sách tiền lương mới phù hợp đối với giáo viên nói chung để tạo sự thu hút và động lực cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác trong ngành giáo dục; tiếp tục giao bổ sung biên chế đảm bảo định mức số lượng người làm việc theo quy định; không thực hiện tinh giảm 10% biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục tỉnh Lai Châu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, quy định, hướng dẫn cách thức tuyển dụng phù hợp đối với giáo viên. Sửa đổi Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, để đảm bảo cho việc triển khai, thực hiện.


B

Quang cảnh buổi giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên trong đoàn đưa ra các câu hỏi tập trung vào các nội dung: giải pháp đối với tình trạng thiếu giáo viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức; việc tuyển dụng viên chức; công tác đánh giá xếp hạng; công tác phối hợp của Sở với UBND các huyện, thành phố đối với việc tuyển sinh… Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã giải trình, làm rõ những nội dung các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm.
Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao công tác phối hợp của Sở đối với đoàn giám sát, báo cáo tương đối chi tiết theo đề cương đã được hướng dẫn. Đồng chí đề nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo có những giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; duy trì chất lượng hệ thống các cấp học ở cơ sở…

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...