Thứ hai, 30/11/2020, 09:04 [GMT+7]

Huyện ủy Sìn Hồ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ hai, 26/10/2020 - 14:54'
(BLC) - Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ then chốt góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Sìn Hồ chú trọng triển khai nhiều giải pháp thực hiện.

Đồng chí Hoàng Thọ Trung - Bí thư Huyện uỷ Sìn Hồ cho biết: Đảng bộ huyện Sìn Hồ có 55 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 22 Đảng bộ xã, thị trấn, 310 chi bộ trực thuộc với 3.882 đảng viên. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tổ chức sinh hoạt hàng tháng bám sát Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; chuẩn bị tốt các nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ.

a

Đảng bộ xã Pa Tần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ mẫu nhằm hướng dẫn và giúp đảng viên phụ trách các chi bộ bản nắm vững quy trình, phương pháp điều hành sinh hoạt chi bộ.

Đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ, Huyện ủy kiện toàn, sắp xếp và giải thể một số chi bộ; đưa đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt tại chi bộ bản, khu phố theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Phân công các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các ban Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị dự, theo dõi, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ định kỳ. Từ đó nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc, yếu kém kịp thời tham mưu chi bộ xử lý, tháo gỡ.

Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu, giúp các đồng chí bí thư nắm vững quy trình, phương pháp điều hành, khắc phục dần tình trạng yếu kém trong chỉ đạo, thực hiện sinh hoạt tại chi bộ. Đảng ủy các xã, thị trấn đẩy mạnh phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách bám sát, củng cố chi bộ có ít đảng viên, chất lượng hoạt động còn hạn chế. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và kết nạp đảng viên mới.

Đồng chí Vàng Văn Đôi - Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần cho biết: Hiện, Đảng bộ xã có 18 chi bộ với 170 đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ tăng cường đảng viên là cán bộ, viên chức xã phụ trách, cùng sinh hoạt, tập trung vào 6 chi bộ ít đảng viên. Xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu từng năm; đổi mới nội dung sinh hoạt; rà soát, bổ sung quy chế làm việc của từng chi bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Đến nay, Đảng bộ không còn chi bộ có dưới 3 đảng viên, không còn bản "trắng" đảng viên; 5 năm qua, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện những giải pháp cụ thể, cán bộ, đảng viên chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện kết nạp 64 đảng viên tại 48 chi bộ có ít đảng viên là người tại chỗ; kết nạp 7 đảng viên là trưởng bản; bố trí, sắp xếp 20 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản. Kiện toàn, sắp xếp lại 49 chi bộ bản, khu phố, 11 chi bộ trường học, giải thể 2 chi bộ quân sự xã, 11 chi bộ cơ quan xã. Đưa 184 đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt tại các chi bộ bản, khu phố theo Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; thành lập mới 1 chi bộ bản (bản Lồng Thàng, xã Pa Tần) và 11 chi bộ công an xã trực thuộc Đảng ủy. Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh chỉ đạo chính quyền và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chung sống an toàn với dịch Covid-19
Bộ Y tế cho biết, tính đến 19 giờ ngày 16-11, toàn thế giới có 54.936.761 triệu người mắc Covid-19, trong đó 1.326.265 người tử vong và 38.216.546 người khỏi bệnh. Dịch bệnh đã lây lan đến 219...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân
Gần 70 năm tuổi đời (40 năm tuổi Đảng và gần 10 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ), ông Nguyễn Văn Bạt - Bí thư Chi bộ 16 bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) luôn tận tụy, nhiệt tình,...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.