Thứ bảy, 13/04/2024, 22:10 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng

Thứ năm, 09/11/2023 - 11:12'
Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngay sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng cụ thể hóa những chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng các cấp thành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đó, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, học tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Bổ sung các nội dung học tập và làm theo lời Bác dặn trong “Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”, “Công tác phòng chống tham nhũng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” vào các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương, tỉnh, Đảng ủy Khối đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên internet, mạng xã hội; kết hợp tổ chức các hội nghị trực tiếp với trực tuyến. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội; chỉ đạo 100% cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"; 100% các chi, đảng bộ cơ sở phân công thành viên trong cấp ủy hoặc bộ phận theo dõi, phụ trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lập và lưu trữ các thông tin liên quan đến trang thông tin điện tử cá nhân của đảng viên để quản lý, theo dõi.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền được Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị báo cáo viên tháng 10/2023 của Đảng ủy Khối.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ theo quy định. Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.
Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật được quan tâm triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký, đội ngũ cộng tác viên kịp thời được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh kỹ thuật, phương pháp viết bài, bình luận, chia sẻ, trao đổi nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể khối triển khai cho đoàn viên, hội viên thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Phối hợp cùng với lực lượng cả nước hiệp đồng đấu tranh kỹ thuật ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa các tài khoản, trang/nhóm, tin, bài, hình ảnh, video chứa thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tạo lập được một số lượng khá lớn kênh, tài khoản truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội (Wibsite, Facebook, Zalo, Fanpage, Youtobe) để tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa các thông tin đúng sự thật, đồng thời đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, kế thừa những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là thế hệ trẻ tin tưởng, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nhận diện, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, coi đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, khai thác hiệu quả ưu thế của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong đấu tranh phản bác với phương châm “pha loãng, phủ xanh, đấu tranh trực diện”.
Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; củng cố và duy trì hiệu quả hệ thống trang, kênh, tài khoản đã thiết lập; khai thác, phát huy tối đa các lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh, phản bác. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để đề ra các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Khối. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Khánh Trung

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Yêu cầu TikTok rà soát, ngăn chặn livestream có dấu hiệu lừa đảo
Liên quan đến một số tài khoản livestream trên nền tảng TikTok kêu gọi người dùng sang ứng dụng ngoài và có dấu hiệu lừa đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã yêu cầu TikTok khẩn...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...