Thứ tư, 24/04/2024, 23:08 [GMT+7]

Quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ hai, 30/08/2021 - 10:33'
Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể và tăng cường lãnh, chỉ đạo, thực hiện.

Nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo điều hành, nhất là quá trình giải quyết khắc phục sau tái định cư Thủy điện Lai Châu, nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Đảng bộ xã đã lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó có 9/11 chỉ tiêu đạt và vượt. Điển hình nhất là xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016, trở thành xã khá của huyện.

Phát triển nuôi cá lồng là hướng phát triển kinh tế hiệu quả của nhiều người dân xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn).

Nhiệm kỳ này, kế thừa những kết quả đạt được cũng như căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra 11 mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 đạt mức thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực 940 tấn; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 6,5%; trên 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Đảng bộ xã và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Đối với lĩnh vực kinh tế, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo quản lý chặt chẽ các nguồn tài nguyên, khoáng sản, các công trình sau đầu tư. Hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung; đưa diện tích khai hoang ruộng nước vào sản xuất, thâm canh tăng vụ; bảo vệ và phát triển rừng; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; khai thác tiềm năng du lịch lòng hồ Thủy điện Lai Châu. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh. Về lĩnh vực văn hóa-xã hội, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng thiết chế hạ tầng văn hóa. Nâng cao chất lượng các tiêu chí về y tế đã đạt chuẩn, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao...

Đến thăm Hợp tác xã thủy sản Long Vũ ở bản Nậm Hài (xã Mường Mô), anh Lê Văn Vũ - Giám đốc Hợp tác xã cho biết: “Được cán bộ xã tuyên truyền nhiều về thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, trong đó có mục tiêu phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân, gia đình tôi rất đồng tình, ủng hộ. Năm qua tôi mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng để mở rộng quy mô nuôi thủy sản trên lòng hồ, thuê thêm nhân công là người dân trong bản. Hợp tác xã chúng tôi quyết tâm phát triển mô hình nuôi cá lồng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế của xã...”.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện trên tất cả các mặt từ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho đến đạo đức. Trong đó, Đảng ủy xã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt và kết nạp đảng viên mới. Công tác đánh giá đảng viên, tổ chức đảng cuối năm nghiêm túc, đúng quy định. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, chú trọng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh cán bộ, công chức xã và các bản.

Ông Trần Anh Đôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Mô cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là quyết tâm của tất cả các đảng viên trong toàn đảng bộ. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền ngay sau đại hội. Các mục tiêu đề ra sát dân và phù hợp thực tế để Nhân dân cùng thực hiện. Trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, cấp ủy, chính quyền xã sẽ chủ động hơn trong thực hiện các mục tiêu. Điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục đưa đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong xã nâng lên. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể được xây dựng, củng cố vững chắc, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Mặc dù còn những khó khăn, thách thức, nhưng tin rằng với sự chủ động, đoàn kết, nhất trí và kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo, xã Mường Mô sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra. Qua đó, tiếp tục xây dựng xã ngày càng phát triển.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...