Thứ ba, 28/05/2024, 23:48 [GMT+7]

Chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch

Thứ ba, 03/10/2023 - 09:36'
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đề nghị các cấp Hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên.

  Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

  Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo sơ kết và các ý kiến của các đại biểu tham luận tại hội nghị đã đánh giá, 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Hội CCB Việt Nam và các cấp hội thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và lồng ghép vào các chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác hội, công tác tư tưởng vào các hội nghị. Đồng thời, các cấp Hội đã bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu, ban hành các văn bản và triển khai sớm kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; kịp thời củng cố kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc; xây dựng Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; thành lập “Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội Hội CCB Việt Nam” và đội ngũ cộng tác viên trong toàn Hội, đáp ứng yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin dư luận, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Trong thời gian qua, Hội CCB Việt Nam thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội nói chung và trên không gian mạng nói riêng của cán bộ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, nhất là những sự kiện nhạy cảm, những vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội…; chủ động biên tập các chuyên đề thông tin nội bộ, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, Hội viên CCB và Nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại… 

Các cấp Hội đã chủ động phát huy vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, đội ngũ Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin chính thống và tính định hướng đúng đắn. Phát huy hiệu quả trang thông tin Zalo của các Hội và trang Zalo các cơ quan, đơn vị; chú trọng việc cung cấp thông tin thời sự; đính chính các thông tin sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân có cách nhìn đúng, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá… Từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 5 năm qua; chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian tới.

Theo dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Anh Cường làm kinh tế giỏi
Nếu nhắc đến một người dám từ bỏ công việc ổn định trong Nhà nước để về làm kinh tế khi bản thân chưa có nhiều vốn, kinh nghiệm trong sản xuất thì người dân trong khu phố 1 (thị trấn Sìn Hồ, huyện...
Tam Đường siết chặt vùng trồng hoa hồng
(BLC) - Những năm qua, việc chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng hoa hồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con huyện Tam Đường, tuy nhiên, để phát triển cây hoa hồng...