Thứ sáu, 31/05/2024, 05:54 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trong tình hình mới

Thứ tư, 28/02/2024 - 14:51'
Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh (QP-AN) và đối ngoại. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, tỉnh có nhiều giải pháp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào ở khu vực biên giới (KVBG).

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai quán triệt đến các cấp, ngành và nhân dân KVBG về Quyết định 16-QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Luật Biên giới quốc gia, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD). Đặc biệt là Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG), Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia trong tình hình mới. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng (BĐBP), các cơ quan, ban, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả Ngày BPTD và các chương trình phát triển KT-XH, củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh.
Các cấp, các ngành trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về biên giới, bảo vệ BGQG, thực hiện Ngày BPTD và tham gia xây dựng nền BPTD vững mạnh.
Hằng năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo BĐBP tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện biên giới chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến trên KVBG để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 những chủ trương, giải pháp xử lý đúng đắn, phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh trên biên giới. Chỉ đạo BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG, duy trì thực hiện nghiêm pháp luật và các hiệp định, quy chế biên giới, cửa khẩu, đảm bảo đúng quy định. Phối hợp thường xuyên với lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn trong quản lý, xây dựng, bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh và trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh hợp tác với lực lượng chức năng của nước láng giềng trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma tuý, tiền giả, mua bán người, gian lận thương mại...
Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Lai Châu với Đảng ủy BĐBP, chỉ đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh xây dựng quy chế phối hợp với huyện ủy 4 huyện biên giới và giữa cấp ủy các đồn biên phòng với cấp ủy 22 xã biên giới, BĐBP tỉnh đã tham mưu và tham gia xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội địa phương vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hiện, BĐBP tỉnh có 3 cán bộ là đồn trưởng, chính trị viên các đồn biên phòng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ 3 huyện biên giới; 19 cán bộ tăng cường giữ chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy, 2 cán bộ tăng cường phát triển KT-XH các xã biên giới; 103 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 103 chi bộ bản; 282 đảng viên phụ trách 1.590 hộ gia đình ở KVBG.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ Tổ quốc và tặng ảnh Bác Hồ cho nhân dân bản Chí Sáng (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ).

Tỉnh ủy còn ban hành nghị quyết, đồng thời chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nhiều dự án, tập trung phát triển KT-XH gắn với tăng cường QP-AN trên KVBG. BĐBP tham mưu cho chính quyền các xã biên giới quản lý, giám sát, sử dụng hiệu quả các dự án được Nhà nước đầu tư trên địa bàn và tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH ở KVBG. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy, phát huy tiềm năng sẵn có ở KVBG.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương, LLVT, các tập thể, cá nhân, tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà... nhân dân, cấp uỷ, chính quyền, các đơn vị LLVT ở KVBG với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.
Bên cạnh đó, hằng năm, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho BĐBP tỉnh tu sửa doanh trại, mua sắm, sửa chữa trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ và mua nhiên liệu phục vụ cho công tác. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và hậu phương gia đình quân nhân. Chỉ đạo thực hiện phong trào tuyến sau hướng về tuyến trước với những việc làm thiết thực.
Hoạt động Ngày BPTD của quân, dân tỉnh Lai Châu trong những năm qua đã đi vào nề nếp, trở thành một trong những hoạt động thường xuyên trong đời sống của nhân dân, nhất là ở KVBG. Quá trình thực hiện xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phát huy sức mạnh của toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền ANBG; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG quốc gia. Ngày BPTD đã trở thành ngày hội của quân, dân các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện tốt “Ngày BPTD” trong thời gian tới, toàn Đảng bộ, các cấp, ngành, các lực lượng và nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Ngày BPTD, nhất là Nghị quyết 33-NQ/TW, của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam... nhằm nâng cao ý thức cho mọi người dân về chủ quyền lãnh thổ, thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.
Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng nền BPTD vững mạnh. Trong đó, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở các xã biên giới vững mạnh, xây dựng các tổ chức đảng, cấp ủy trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất.
Ba là, xây dựng KVBG vững mạnh, toàn diện, tập trung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở 22 xã biên giới. Đẩy mạnh việc quy hoạch bố trí các điểm dân cư. Gắn việc phát triển KT-XH với củng cố QP-AN, xây dựng thế trận BPTD gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, các loại đối tượng trong mọi tình huống.
Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, xây dựng biên giới hoà bình hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt đường lối, quan điểm, nguyên tắc đối ngoại của Đảng và lấy đó làm cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại giữa các cấp chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Năm là, xây dựng lực lượng BĐBP và các LLVT địa phương vững mạnh, chính quy “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền ANBG trong tình hình mới. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, xây dựng, nâng cấp các đồn, trạm để BĐBP có đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, BĐBP tỉnh chủ trì và phối hợp các lực lượng chức năng xác lập đấu tranh thành công 10 chuyên án; phát hiện 613 vụ/1.389 đối tượng; thu thập, nghiên cứu xử lý 3.488 tin, trong đó 1.651 tin có giá trị phục vụ tốt cho công tác chỉ huy, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở KVBG. Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TTg, đã có 283 tổ chức đoàn thể, 90 tập thể, 159 hộ gia đình/670 cá nhân đăng ký tham gia tự quản đường biên; 61 tập thể, 150 hộ gia đình/642 cá nhân đăng ký tham gia tự quản mốc quốc giới, công trình biên giới với 223,189km đường biên giới, 77 cột mốc, 2 đoạn kè biên giới...

Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Chị Ngân gắn bó với y tế vùng cao
Trách nhiệm, ân cần, chu đáo là những cụm từ chúng tôi được nghe nhiều từ người dân cũng như bệnh nhân đang điều trị tại Trạm Y tế xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) khi nhắc đến nữ hộ sinh Lò Thị Ngân...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.