Chủ nhật, 26/05/2024, 14:57 [GMT+7]

Huyện ủy Nậm Nhùn tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ tư, 10/07/2019 - 23:08'
(BLC) - Sáng nay (10/7), Huyện ủy Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ  2015 - 2020. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Nhùn đã lãnh, chỉ đạo kịp thời, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương thành các chương trình hành động, kế hoạch, nghị quyết từng bước hiệu quả. Hàng năm, sau kiểm điểm chỉ đạo các tập thể, cá nhân thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các tổ chức Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác thi hành điều lệ Đảng được các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ nghiêm chỉnh chấp hành. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt những mục tiêu sắp xếp, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh Hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện kết nạp 495 đảng viên mới (tăng 39,4% so với nhiệm kỳ trước). Thực hiện 9 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát đối với 26 tổ chức Đảng, 43 đảng viên; cấp ủy cơ sở thực hiện kiểm tra 75 tổ chức Đảng, 101 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu tổ chức Đảng, đảng viên kịp thời khắc phục, sửa chữa.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Nậm Nhùn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao nhưng kết quả Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ  2015 - 2020. Đồng chí nhấn mạnh: Huyện ủy Nậm Nhùn cần nhìn nhận, phân tích làm rõ những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra trong báo cáo để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Từ thực thế hoạt động của toàn Đảng bộ, rút ra bài học kinh nghiệm, tham gia ý kiến vào sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng. Chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huyện ủy Nậm Nhùn triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; thông qua Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Sinh viên 5 tốt tiêu biểu
Ham học hỏi, thực hiện tốt các tiêu chí: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hòa nhập, em Lý Thị Ngọc (Khoa Sư phạm, chuyên ngành Mầm non, Trường Cao đẳng Lai Châu) đã trở thành tấm gương tiêu...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...