Thứ hai, 15/07/2024, 23:48 [GMT+7]
Công đoàn cơ sở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 13/05/2024 - 16:55'
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, những di sản Người để lại cho Đảng cộng sản và nhân dân Việt Nam là vô cùng đồ sộ và quý giá; trong đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá để cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thường xuyên học tập và noi theo. Với chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, bảo vệ, động viên người lao động, những năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Lai Châu đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của mỗi đoàn viên trong đơn vị.

Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về tổ chức công đoàn, Người nhấn mạnh: “Các cấp công đoàn cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở; lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động; lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; lấy góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động. Phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, để công đoàn thực sự là chỗ dựa gần gũi, vững chắc của công nhân, có sức hấp dẫn đối với người lao động”. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, công đoàn cấp trên, CĐCS đã phối hợp với nhà trường tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đạt được những thành tích đáng kể. Công đoàn luôn tích cực phối hợp với nhà trường tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm; nhằm giúp viên chức và người lao động nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn, cụ thể hơn những việc làm của tập thể, cá nhân gắn với yêu cầu, nhiệm vụ từng vị trí công tác. Hàng năm, tổ chức cho đoàn viên xây dựng kế hoạch cá nhân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với vị trí công tác và nhiệm vụ được phân công; tạo chuyển biến tích cực từ việc “học tập” đến “làm theo”.

b

Công đoàn cơ sở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong ảnh: Đại diện Công đoàn nhà trường tặng quà chúc mừng các cháu thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động dưới nhiều nội dung, hình thức linh hoạt. Trong đó, phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động; tham mưu cho cấp ủy chi bộ xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, hiệu quả. Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm. Làm tốt công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Kịp thời quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, thăm hỏi đoàn viên, con đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo. Trong nhiệm kì vừa qua CĐCS đã kêu gọi ủng hộ các loại quỹ từ thiện nhân đạo và làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và con đoàn viên với tổng số tiền trên 310 triệu đồng.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương- Trách nhiệm”; “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”… Qua các phong trào thi đua, tập thể nhà trường và nhiều đoàn viên công đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được UBND tỉnh, Bộ, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh khen thưởng, cụ thể: có 02 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và 28 cán bộ giáo viên được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 63 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, trong đó có 11 đoàn viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh và đặc biệt có 05 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam, và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen; Công đoàn cơ sở được LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, đoàn viên công đoàn có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công đoàn đã cùng với ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp làm việc để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý, nuôi dưỡng học sinh, kết quả có 15 SKKN được công nhận cấp tỉnh, 28 SKKN được công nhận cấp cơ sở; phối hợp với chính quyền xét, cử 37 viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong nhà trường. Tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của đoàn viên công đoàn, nhất là người đứng đầu trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, CNVCLĐ; CĐCS trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xin đề xuất ra một số giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 100% viên chức và người lao động trong nhà trường.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động dưới nhiều nội dung, hình thức linh hoạt. Tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân điển hình tiên tiến, những việc làm thiết thực. Thường xuyên nắm tình hình, lắng nghe ý kiến, đối thoại trực tiếp với viên chức và người lao động để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và mong muốn chính đáng của họ.

Gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với vị trí việc làm và nhiệm vụ cá nhân được phân công. Định kì tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và đề xuất cấp trên khen thưởng để khích lệ và tạo động lực cho viên chức và người lao động phấn đấu.

Tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đổi mới công tác quản lý, quản trị trong nhà trường và trong hoạt động công đoàn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn; tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

B.N

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Vươn lên từ lầm lỡ
Từng là chủ một doanh nghiệp thế nhưng chỉ vì một phút tin người, anh Bùi Văn Công ở thôn Tây Sơn (xã Mường So, huyện Phong Thổ) đã vướng vào vòng lao lý và trả giá bằng bản án 3 năm tù giam. Sau...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.