Chủ nhật, 10/12/2023, 18:14 [GMT+7]

Tạo động lực thi đua trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân

Thứ ba, 07/03/2023 - 15:45'
(BLC) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Sìn Hồ triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ vậy, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, động lực thi đua trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ quán triệt và đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đưa nội dung học Bác vào chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát toàn khóa hằng năm.

Đồng thời vận động các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hiến máu tình nguyện, điện thắp sáng nội bản, camera an ninh… tạo phong trào thi đua sôi nổi, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ triển khai việc thực hiện Kết luận 01 đến cán bộ, công chức.

Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ triển khai việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW đến cán bộ, công chức.

Đặc biệt, cụ thể hóa nội dung nêu gương học tập và làm theo Bác trong chuyên đề của Tỉnh ủy năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh”, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo: đối với kế hoạch của cá nhân là lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có nội dung đăng ký nêu gương, thực hiện từ 1 - 2 việc làm cụ thể thuộc hai nhóm công việc gồm khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài và việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách. Đến nay, 4.036 đảng viên, 875 cán bộ, công chức, viên chức xây dựng bản cam kết kế hoạch học tập và làm theo Bác.

Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ thị trấn Sìn Hồ có 32 tập thể và hơn 500 cá nhân đăng ký các phần việc “làm theo”. Học tập và làm theo Bác, Đảng ủy thị trấn chú trọng việc nâng cao nhận thức việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Người dân xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ phát triển kinh tế từ chăn nuôi đại gia súc.

Người dân xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ phát triển kinh tế từ chăn nuôi đại gia súc.

Qua đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đó được thể hiện qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm với 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Khu 5 là khu dân cư kiểu mẫu của thị trấn với hơn 200 hộ, với 2 dân tộc Dao và Kinh sinh sống. Mỗi cán bộ, đảng viên trong khu đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiểu việc làm của chính quyền địa phương đều xuất phát từ lợi ích của dân. Trong đó, tiêu biểu là vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; mạnh dạn đổi mới tư duy trong sản xuất, phát triển kinh tế. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao như: cây dược liệu, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm… Đến nay, địa bàn chỉ còn 3 hộ nghèo, các hộ dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Sìn Hồ đón nhận và thực hiện tích cực, 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội huyện xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức học tập, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021 – 2025. Trong hai năm (2022 -2023) huyện tổ chức 1.275 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm với 68.132 lươt người tham gia học tập quán triệt. Đã có 56 gương cá nhân, tập thể, hộ gia đình được các cấp có thẩm quyền khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Sìn Hồ tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Than Uyên: Chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, một trong những giải pháp được huyện Than Uyên ưu tiên trong thực hiện tiêu chí môi trường là tập trung kiểm soát, xử lý chất thải...
Góp sức cho những cánh rừng thêm xanh
Góp sức bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng trên địa bàn, ông Hoàng Thượng Sách - Tổ trưởng tổ dân phố Hữu Nghị (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) tiên phong, gương mẫu quản lý, bảo vệ rừng và...