Chủ nhật, 13/06/2021, 06:25 [GMT+7]

Đưa Chỉ thị 05/CT-TW vào sinh hoạt định kỳ và chuyên đề

Thứ hai, 15/06/2020 - 09:59'
Đồng chí Hoàng Hữu An - Bí thư Huyện ủy Than Uyên nhấn mạnh: Trên cơ sở nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị đánh giá rõ việc chấp hành của từng cá nhân trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng và kiểm điểm cuối năm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của việc sinh hoạt chi bộ và yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc nắm vững nội dung, chương trình một buổi sinh hoạt chi bộ. Khi triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp trong sinh hoạt, cấp ủy đã gắn với nhiệm vụ của chi bộ, gợi mở để đảng viên liên hệ với bản thân và nhận thấy sự cần thiết phải học tập, nghiên cứu nghiêm túc. Từ đó, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Nhờ đó, đến nay, các tổ chức Đảng trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đưa việc học Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề hằng tháng, quý; chú trọng việc liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm. Dân chủ, cởi mở thảo luận, xác định được nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc học Bác theo tinh thần Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Mô hình nuôi bò của người dân bản Sen Đông (xã Mường Than, huyện Than Uyên).

Mô hình nuôi bò của người dân bản Sen Đông (xã Mường Than, huyện Than Uyên).

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt việc làm theo Bác gắn với đổi mới phương thức hoạt động. Mỗi cán bộ, hội viên gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động gia đình, người dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa mới. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng duy trì 6 tổ công tác của huyện dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ bản, khu dân cư.
Từ việc đưa chuyên đề học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, chất lượng sinh hoạt được nâng lên; các chi bộ thực hiện đủ nội dung trong một cuộc họp chi bộ theo quy định. Nội dung sinh hoạt đảm bảo việc cung cấp thông tin mới cho đảng viên, kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ, việc học tập và làm theo Bác và bàn, kết luận những vấn đề lãnh đạo trong thời gian tới. Các cuộc sinh hoạt định kỳ, chuyên đề sôi nổi, dân chủ, thu hút sự quan tâm của đảng viên; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
Đồng chí Phạm Văn Bốn - Bí thư Đảng ủy xã Mường Than cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ và chuyên đề gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, trường học, trạm y tế, bản. Trên cơ sở đó, các chi bộ xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở, nhất là đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế trang trại, kinh tế gia đình để xây dựng các chuyên đề và tổ chức học tập, thảo luận tại buổi sinh hoạt. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, phong cách làm việc, phục vụ của cán bộ, đảng viên, nêu gương để Nhân dân học hỏi, làm theo”.
Đảng bộ huyện Than Uyên có 48 tổ chức cơ sở Đảng, 205 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan; tổng số 3.157 đảng viên. Từ năm 2016 -2019, toàn huyện tổ chức 270 hội nghị với 20.563 lượt người tham gia học tập chuyên đề; có 3.006 đảng viên, 1.157 cán bộ công chức, viên chức chưa là đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu. Từ học Bác bằng việc làm thiết thực góp phần vào thành tích chung của huyện: tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 30.780 tấn, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,98%...

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Giải pháp nào khắc phục tình trạng ngập cục bộ ở ngõ 368?
Sau mỗi cơn mưa xối xả lượng nước lớn lại đổ dồn về ngõ 368 nối từ quốc lộ 4D vào khu vực Nhà máy gạch Tuynel cũ thuộc địa phận tổ dân phố số 5 (phường Quyết Tiến) và tổ dân phố số 11 (phường Đoàn...
Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
(BLC) - “Nhiệt tình, trách nhiệm; gương mẫu trong các phong trào và đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương…” – là nhận xét của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) và...
Bản không điện ở Nậm Sỏ
(BLC) - Mặc dù xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, bản Khau Hỏm nơi xa nhất và duy nhất của xã lại chưa có điện lưới quốc gia.